Sanitæranlegg

Sanitæranlegg i Drammen og omegn

Sanitæranlegg omfatter rørledninger for forbruksvann til offentlige og private, samt utstyr og innretninger som er tilknyttet disse ledningene. Prosessanlegg, sprinkleranlegg og varmeanlegg regnes ikke som del av sanitæranlegg.

Hvordan funker sanitæranlegg

Bruksvannforsyning i et bygg skjer gjennom en stikkledning fra hovedvannledning eller en lokal vannkilde. Stikkledningen må ha en utvendig hovedstengeventil. Inne i bygningen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med disse hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen hvis det oppstår vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren kan vannet fordeles i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til tappesteder eller sanitærutstyr via koplingsledninger. Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, skal det være en stengeventil ved inntaket til hver av disse.

Forskrifter knyttet til sanitær

Forskriftene til plan og bygningsloven, gir bestemmelser som skal sikre en sikker og tilstrekkelig vannforsyning og en betryggende bortledning av avløpsvann. Arbeider på avløpsnettet er også underlagt bestemmelser i forurensningsloven. Den enkelte kommune kan vedta egne bestemmelser. Kommunenes Sentralforbund har laget et reglement som gir utfyllende bestemmelser for sanitæranlegg.
MN Rørleggerbedrift AS utfører alle jobber knyttet til sanitæranlegg i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Hurum og omegn. Ta kontakt for en Gratis befaring!
Kontakt oss i dag!

Send oss en melding

  • Fantastisk flink, kunnskapsrik og ikke minst veldig hyggelig rørlegger som tydelig brenner for faget.
   Jobben ble gjort nøye og effektivt innenfor tiden som ble avtalt.

   Kommunikasjonen var svært god hele veien og jeg er svært fornøyd med resultatet.

   Ole F.S

  • Helt fantastisk! Fleksibel, blid og hyggelig rørlegger som fortjener alle oppdrag.

   Mitt oppdrag ble løst uten noen problemer og jeg setter pris på hvor kreativ og lyttende Nusmir er. Nøye og deler gjerne tankeprosessen hele veien. Han har kontroll og lever tydelig for faget.

   Bjørn W.

  • Kjempe flinke, profesjonelle og nøye. Kom med en gang når vi ringte de.Sterk anbefales.

   Nehru R.

  • Endi C.

  Bestill gratis befaring

  Vi tilbyr gratis befaring til alle kunder. Ved booking av befaring vil en av våre spesialister komme og se på prosjektet. Vi vil ta deg gjennom hele prosessen slik at du får all informasjon rundt ditt prosjekt.

  © MN Rørleggerbedrift
  Utvilket av: